„Nemunėlio“ vadovė Jolanta Telišauskienė

Jolanta Telišauskienė

Jolanta Telišauskienė

1985 m. baigusi Klaipėdos universiteto (LTSR valstybinės Tautų draugystės ordino konservatorijos) menų fakulteto choreografijos specialybę (pramoginių šokių specializaciją) Jolanta Telišauskienė sugrižo į savo gimtąjį miestą Jurbarką ir kultūros centre pradėjo pirmąsias pramoginių šokių repeticijas. Šokėjai šoko įvairių stilių šokius, todėl buvo įkurta šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“, kurią dabar jungia keturios amžiaus grupės (nuo 5 iki 18 metų).

Nuo mažens patikęs tautinis šokis 1990 m. paskatino sukurti ir liaudiškų šokių kolektyvą. Tai padaryti pastūmėjo dar ir buvę pramoginių šokių kolektyvo nariai, kurie baigę mokslus sugrįžo į Jurbarką ir norėjo šokti. Taip prasidėjo pirmosios 4 porų repeticijos, pirmieji koncertai rajone. Kasmet šokėjų vis daugėjo ir taip susikūrė liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“, kurią jungia 3 amžiaus grupės (jaunučių, jaunių ir vyresniųjų).

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ ir šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ vadovė Jolanta Telišauskienė pripažinta kultūros – švietimo darbuotoju, baletmeisteriu – pedagogu. 2007 m. vadovė paskirta Lietuvių dainų ir šokių šventės Šokių dienos baletmeistere bei Tauragės apskrities choreografijos eksperte konsultante. Taip pat apdovanota Tauragės apskrities garbės piliečio ordinu.

2019 m. liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupei ir jos vadovei Jolantai Telišauskienei buvo įteikta Jurbarko rajono savivaldybės premija už pasiektus aukštus rezultatus kultūros ir meno srityje.

Taip pat 2019 m. J. Telišauskienei atiteko prestižinis Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimas „Krištolinė lelija“ nominacijoje „Už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje mokslo, švietimo, meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje“.